IKLAN MITRA

Kamis, 05 Januari 2023

Alie Emje Penyair Jepara Mgluncurake Buku Kumpulan Puisi Sonya

 


Jepara – Ing pungkasan taun 2022 penyair  Jepara Alie Emje ngluncurake buku kumpulan  utawa puisi digital sing wektu wis arang banget kita waca ing media cetak utawa online. Kok ngono? 225 gaya puisi sing diklumpukake ing buku kanthi judhul "Sonya" katon adoh saka standar sekolah lawas. Buku ukurane 12 x 18 cm iki ukurane 170 inci iki diterbitake dening Yayasan Jaringan Budaya Pengembangan Jepara (Jungpara) Rt 11 RW 05 Desa Langon, Kabupaten Tahunan Jepara. Kita ngarani puisi digital amarga geguritan iki asline diterbitake liwat media sosial, sing kebetulan minangka media digital.

“Buku kumpulan puisi “Sonya” iki nyimpulake geguritanku sing diunggahake ing media sosial, salah sijine yaiku Face Book. Yen ana swasana nggawe puisi, aku bakal nulis ing status. Kejaba nyritakake kekarepane dhewe-dhewe uga bareng karo kanca liyane, seneng apa ora,” ujare Alie Emje marang Kabar Seputarmuria sing ditemoni ing papan pamulangan ing SMPN 1 Tahunan Jepara.

Wong sing nulis status FB miturut guru Matematika iku wong sing wani. Amarga ora kabeh wong pinter nulis status FB, apa maneh awujud karya sastra kaya dheweke. Amarga sawise netizen liyane maca, mesthi bakal ana macem-macem komentar sing bakal ditulis. Yen komentar apik, mesthi bakal nyenengake. Nanging, yen wayahe negatif, mesthi bakal lara.
“Aku lali nalika miwiti nulis puisi ing status FB iki, mbok menawa kanca-kanca netizen ngerti. Saben dina siji utawa loro geguritan digawe, mbok menawa uga ana sing terus nuruti geguritanku. Saiki, sawise kumpul akeh netizen lan kanca-kanca, ana usul kepriye yen geguritan kanggo status Face Book diowahi dadi buku,” imbuhe Alime Emje sing saiki statuse Mbah.

Geguritan-geguritan kang sumebar ing status FB, kang wis diremeni atusan netizen, kanca-kancane ing FB, banjur diklumpukake dening Aminan Basyari, sing uga pujangga Jepara kang dadi anggota KSSJ (Masyarakat Kajian Sastra Jepara). Salah sawijine ancas nglumpukake geguritan yaiku kanggo ndokumentasikake karyane kanthi wujud buku. Kejaba iku, uga mbuktekake yen sastra ing Jepara ora mati.

“Pancen sawise jaman digital iki lan ora ana media cetak, aku wis arang banget ngirim karya sastra awujud geguritan utawa cerkak. Nanging kanggoku karya sastra ora bakal mati . Aku terus nggawe puisi saben dina sing ora diterbitake liwat Face Book, isih akeh. Mula sawise metune buku “Sonya” sawise nutup modal saka segi bisnis, kita bakal ngluncurake buku tembang sabanjure, kumpulan geguritan,” ujare Ali emje maneh.

Babagan Buku Kumpulan Geguritan Sonya, Alie ngendika, geguritan mujudake tulisan perenungan jiwa, mula buku iki ora ana bedane antarane para penikmat. Saben uwong bisa seneng utawa maca buku iki. Kajawi tiyang ingkang nembe maos tanpa mangertosi isinipun. Ananging ugi wonten ingkang remen buku menika minangka sajian ingkang enak kangge dhahar amargi mangertos isi ingkang kakandut wonten ing geguritan ingkang dipunserat. Dadi dheweke ora nemtokake target buku iki kanggo diwaca utawa dinikmati dening sapa utawa ing umur pira.

“Maca geguritan mesthi kudu nganggo ati amarga sawise maca geguritan, pamaca kudu entuk makna geguritan kang diwaca. Kuwi tumrape wong kang dhemen marang jagading sastra nanging uga akeh pamaca kang kudu golek referensi liya kanggo mangerteni geguritan ing bukune Sonya. Supaya ing bukuku ana 3 kanca sing nyemak lan menehi pangerten jero geguritanku,” imbuhe Alie Emje maneh.

Mula, miturut Alie Emje, target buku iki yaiku masyarakat umum. Mligine siswa kang arep sinau ngarang geguritan bisa maca bukune Sonya. Kajaba iku, guru basa Indonesia kang kudu maca buku iki bisa mbandhingake paugeran baku geguritan karo geguritan kang diringkes ing bukune Sonya. Dheweke duwe pangarep-arep supaya terbite Sonya bisa nggugah semangat kanggo sastra mligine mahasiswa ing kutha Jepara.

“Ing pengalamanku, akeh mahasiswa Jepara sing duwe bakat nggawe geguritan. Biyen tau ana lomba geguritan lan kebeneran aku dadi juri lan karyane apik lan pantes dipublikasi. Yaiku bocah-bocah SD, apamaneh sing tingkat SMP lan SMA, mesthine yen difasilitasi kanthi bener, mesthi bakal ngasilake karya sing apik,” ujare Alie Emje sing babaran KSSJ ing kutha Ukir. , Jepara. 

Saiki kanggo para pamaca lan sapa wae lan ing ngendi wae aku sing kepengin ngrasakake gedhene 225 geguritan Ali Emje. Kejaba iku, dheweke uga maca asil kurasi para penggiat sastra ing Jepara, Udik Agus Dhewe. Kholis J. Irohati lan Sunardi KS. Sampeyan bisa duwe buku iki minangka wacan utawa referensi utawa malah minangka motivasi kanggo nggarap puisi. Dene caranipun, saged inbox liwat penulis langsung ing Facebook ALIE EMJE utawa nomer HP 0895615420901 utawa pujangga Aminan Basyari ing nomer HP 081563337597. (Pak Muin)

Rabu, 04 Januari 2023

Puluhan Omah Ing Desa Dorang Nalumsari Kelebon Banyu Banjir

 
Jepara – Welasan omah warga Desa Dorang, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, banjir. Banjir melanda omah warga RT 4, 5, 6, 7 ing RW 1. Data awal ditemokake sekitar 39 omah sing kecemplung.

Priyo warga setempat ngandhakake yen banyu wiwit mlebu ing pemukiman wiwit Minggu (1/1/2023). Iki amarga kahanan cuaca udan sing tiba kanthi intensitas dhuwur.

“Banyu kali mili menyang pemukiman warga lan ing wektu sing padha saluran banyu ing pinggir dalan wis ora bisa nampung banyu udan maneh. Banyu uga kebanjiran dalan desa lan sawetara omah warga," ujare Priyo sing dihubungi Kabarseputarmuria vi WA Kamis 5/1/2023.

Saka pengamatane Priyo, banyune wiwit Minggu nganti esuk terus mundhak. Sanadyan udane wis rada surut, banyu sing dikirim saka Wetan tetep saya mundhak, saengga ruas-ruas dalan sing kebanjiran uga saya mundhak. Wonten kalih dhusun ingkang kedadosan inggih menika dhusun Dorang saha dhusun Tapen.

“Kanggo warga metu, uga kendala banyu sing ngempet ing dalan, praktis warga ora bisa menyang ngendi-endi. Dene pitulungan arupa panganan, nganti wingi ora mung posko kesehatan. Mungkin saiki pawon umum digawe amarga pancen dibutuhake warga,” imbuhe Priyo sing dadi karyawan DKK Jepara.

Dheweke ngakoni yen kahanan banjir wis ngganggu aktivitas warga.Sauntara kuwi, Kepala Desa Dorang Supratiknyo ngendika yen banjir wis dumadi limang dina.Wiwit malem taun anyar (31/1/202), udane wiwit udan. Banjur wiwit Minggu (1/1/2023) banyu wis mlebu ing pemukiman warga. Nganti saiki banyune durung surut.

Banyu sing kebanjiran ing dalan-dalan desa iki nyebabake akeh sepedha motor warga sing mogok, dikarepake bantuan kasebut diwiwiti dina iki utamane kanggo kabutuhan panganan utawa pawon umum, warga sing kena pengaruh ora bisa masak kanggo panganan. kulawarga.

"Muga-muga dina iki mudhun amarga wingi pemerintah desa lan BPBD Jepara wis nyathet data, apa maneh tingkat banyu mundhak, mesthi pengaruhe kanggo warga uga saya tambah akeh," pangarep-arep Supratiknyo. (Mbak Muin)