IKLAN MITRA

Minggu, 18 Desember 2022

NGEDEKAKE OMAH , MAYU LAN NGELIH OMAH

 

 


No

Sasi

 

1

Sura

Ngedegake omah, nemu susah, kobong, ngalih panggonan. Mayu omah,   tansah hura - huru Ngelih omah ora bisa turu akeh bilahine

 

2

Sapar

Ngedegake omah, akeh rewange, nanging karusakan, Mayu omah, akeh wong  bekti. Ngelih omah akeh wong wedi

 

3

Rabingulawal

Ngedegake omah, geringan lan gelis mati , sakloron. Mayu omah,  enggal kepaten. Ngelih omah akėh sambekalane karusakan mati  sakloron

 

4

Rabingulalkir :

Ngedegaké omah, rahayu tulus. Mayu omah rahayu Ngelih omah,   akeh kang asih.

 

5

Jumadilawal

Ngedegake omah, akeh wisayaning wong. Mau omah akeh kang   ngawula, nanging Sring nemu pakewuh. Ngelih omah geringen.

                        

6

Jumadilakir

Ngedegaké omah, kerep katekan sanak, oleh kasenengan, nanging     ora lana, sarta sring geri ngan. Mayu omah, geringan. Ngelih    omah, ing pamburine nemu ala, gering

 

7

Rejeb

Ngedegake omah, ora becik nanging tulus ngingu

kéwan silkilpat. Mayu omah, sabarang gawe ora

kebeneran. ngelih omah, bakal nemu kasugihan

8

Ruwah

Ngedegake omah, wineden sapadha

nanging mlarat. Mayu omah, kinasihan wong

akeh, rahayu slamet ianging mlarat. Ngelih omah,

kinasihan sapadha padha.

 

9

Pasa

  Ngedegake omah, sugih mas picis, Mayuu

luwih utama. Ngelih omah, kerep oleh donya.

 

10

Sawal

Ngedegaké omah, kerep ngalih adoh sring

tukaran. Mayu omah, akèh kang mejana. Ngelih

omah, gelis kobongan, dipateni wong

 

11

Apit

Ngedekake omah sugih rejeki suci , Mayu amah dianiaya sanake tansah nemu runtik ,Ngelih omah kinasihan para leluhur. Nanging dikaniaya sanak

12

Besar

Ngedeake omah sugih kebo sapi , sabarang slamet , Mayu omah oleh raja brana , ngelih omah bakai entuk kebo sapi

 


Tidak ada komentar:

Posting Komentar