IKLAN MITRA

Kamis, 22 Desember 2022

Desa Kendalasem Desa “ Uyah “ Ing Demak , Ngangkut Uyah Nganggo Perahu

 
Desa  Kendalasem kecamatan Wedung kabupaten Demak wiwit mbiyen mujudake desa pengasil uyah . Wargane sing ambyur ing pakaryan nggawe uyah cacahe atusan wong. Dene ambane tambak uyah ana atusan hektar.  Anane warga sing nggawe uyah wiwit tahun 1970 an sakdurunge iku warga kabeh nandhur pari  ing sawah. Sakteruse ana sebagian sawah sing dialih fungsikan dadi tambak kanggo nggingu iwak lan uga nggawe uyah.

 Sawah sing digawe uyah saya suwe saya tambah amba amarga prosepeke nandhur pari lan nggawe uyah luwih nguntungake yen sawahe digawe tambak.  Nggarap sawah saliyane modhale gedhe uga pangrumate uga angel saenggo saben tahunne durung mesti entuk asil utawa bathi. Nanging yen nggawe uyah bisa ditemtoake akeh bathine lan uga modhale ora akeh yen dibandhingake karo yen nggarap sawah.

 “ Mbiyen warga kene sing nggarap sawah kanggo nandhur pari luwih akeh tinimbang sing nggarap tambak. Nek wektu iki akeh sing nggarap tambak utamane nggawe uyah lan uga ngingone iwak yen wayah rendheng . Sanggo wektu iki desa Kendalasem mujudake desa sentrane industry garam rakyat ing kabupaten Demak “, ujare Shomad warga desa Kendalasem.

Yen wayah ketiga warga desa Kendalasem padha seneng atine amarga tambake uyahe bisa di panen. Saka sil panen uyah mau warga bisa nyukupi urip saben dinane . Sakliyane iku saka asil uyah iki do iso nyekolahake anak-anake tekan perguruan tinggi. Yen ngepasi rega uyah larang akeh petambak uyah sing padha ndandhani omahe , tuku kendharaan roda loro malah ana sing isi tuku kendaraan rodha papat.

 

Terminal Uyah Ing Pinggir Kali

Uyah  saka tambak  sing adoh saka dalan gedhe yen wayah panen saben dina diangkut menyang terminal uyah yakuwi panggonan khusus kanggo ngedhunake uyah saka tambak. Sakwise uyah mau kumpul akeh ing terminal uyah mau sakteruse diangkut nganggo Truk Truk gedhe di gawa menyang njaba kutha Demak. Uyah saka desa Kendalasem iki sing akeh digawa menyang pulo Sumatera  kayata Lampung, Bengkulu , Medan lan ana sing nganti tekan Aceh.

 Saka tambak menyang terminal uyah mau ora bisa diangkut nganggo sepeda motor utawa kendharaan roda papat amarga ora ana akses dalan. Saka tambak menyang terminal uyah mau diangkut ngganggo perahu liwat perahu sing diobahake nganggo mesin. Sanggo ing desa Kendalasem ana warga sing nyambut gawene ngangkut uyah saka tengahe tambak tumuju menyang terminal uyah.

 Somad ngandharake warga desa Kendalasem sing ambyur ing pakaryan ngangkut uyah ini meh ana satusan wong. Kanthi modal perahu mesin lan tenaga saben dinane entuk asil sing iso kanggo nguripi keluargane.  Asile para warga sing nyambut gawe dadi buruh angkut uyah nganggo perahu lumayan banget yen wiwit panen raya. Saben dinane paling sithik entuk Rp 150 ewu  dene yen pas ngepasi uyah sing diangkut akeh sedina ora ucul Rp 300 ewu.

  Yen dietung warga kene sing ambyur dadi tenaga angkut uyah ana satusan wong. Dene bayarane rit ritan sak rite wektu iki Rp 150 ewu sing ngawa uyah 50 zak. Saka tengahe tambak tenaga angkut mau njunjungi uyah mlebu perahu, sakwise uyah sing diwadahi zak mau mlebu perahu sakteruse digawa menyang terminal garam nganggo perahu. Sakwise tekan terminal uyah mau didhunake saka perahu di tata ing terminal “, ngono kandhane Shomad sing uga nduweni pakaryan dadi petambak uyah.

 Angkutan uyah ing desa Kendalasem sing ngandhalake perahu mbutuhake kali sing jero ben lumakune perahu lancar . Nanging wektu iki kali sing diliwati perahu akeh sing cethek amarga akeh lumpure. Para tenaga angkut njaluk marang pemerintah khususe pemerintah kabupataen Demak nganaake normalisasi kali kali sing ana satengahing tambak uyah. Cara ne kali mau dikeruk nganggo bego lumpure kali diunggahake manyang sisih kiwa  tengenne kali.

 “ Wis suwe ora ana kegiyatan normalisasi kali ing desa Kendalasem iki . saenggo yen wayah kaline surut perahu perahu mau kangelan liwat merga lumpur kali ngalangi mlakune perahu. Kahanan iki ndadeake wektu angkute tambah suwe lan uga tenaga sing metu luwih akeh. Biyasane isi ambal pindho merga kaline cethek mung bisa liwat sepisan wae . Dadine ngurangi pengasilane tenaga angkut garam “, kandhane Shomad wae.

 


Rehap Terminal Uyah

Sakliyane kali sing cethek kahanane bangunan  terminal uyah uga mrihatinake . Rata rata bangunan terminal uyah sing nggawe para  bakul utawa pedagang uyah ing kono. Wektu iki bangunan  terminal uyah saka pring lan payone saka kentheng lan asbes. Dene jogane sing kanggo panggonan mudhune uyah isih lemah utawa ditelasari plastic amba. Sanggo yen dideleng katon prasaja. Panggonan senggrokan perahu ya isih wujud lemah .

 Ndeleng kahanan iku para bakul uyah lan uga tenaga angkut uyah nduweni pepinginan yen terminal uyah ing desa Kendalasem di bangun sing apik . Sakliyane di deleng nyenengake uga bisa nambahi kelancarane kegiyatan bongkar muat uyah ing terminal uyah. Bangunan saka pring diganti bangunan nganggo saka beton sing gedhe . Dene lantai utawa jogane terminal garam di cor utawa di keramik ben uyah sing dibongkar muat resik .

  Pinggir kali kanggo bongkar muat uyah sing wektu iki isih wujud lemah . Yen iso di wenehi talud saka pasangan watu utawa beton. Sakwise ana talute terus diwenehi ban ban mobil bekas kanggo sandarane perahu . Perahu sing sandar ing terminal garam aman lan nyaman nalika ngedhunake uyah “, panjalukke Shomad. ( Fatkh.M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tidak ada komentar:

Posting Komentar