IKLAN MITRA

Jumat, 16 Desember 2022

Desa Kedungkarang Demak , Moncer Saka Asil Kepithinge

Tugu Mlebu Desa Arupa Iwak lan Kepithing

Desa Kedungkarang kecamatan Wedung nganti tekan titi wanci iki mujudake desa sing moncer saka asil laut lan tambak arupa Kepiting bakau sing wernane ijo. Kepitingiki minangka asil laut sing kalebu larang regane. Senajan ngono Kepitingiki digoleki sapa wae utamane wong sing seneng marang sea food utawa masakan saka segara.

 

Kanggo nudhuhake marang khalayak yen desa Kedungkarang mujudake desa pengasil kepiting pemerintah desa nggawe gapura mlebu desa arupa reca utawa patung kepiting. Sakliyane kanggo symbol desa uga kanggo menehi semangat marang warga desa Kedungkarang sing nduweni profesi mburu kepiting tambak lan segara.

 

“ Warga desaku sing nduweni profesi mburu kepiting kurang luwih ana  rong atusan dene pengepul utawa pedagang kepiting ana sepuluh. Mbiyen jaman aku isih cilik cacahe warga sing ndeweni pangupa jiwa mburu kepiting ana separone. Saiki wis kurang akeh merga alih profesi prgaweyaan liyane “, pratelane Muhdi  (59) Kades Kedungkarang .

 

Muhdi Ngandharake Desa Kedungkarang sakliyane gudhanege pemburu kepiting akeh uga wargane sing nduweni gaeyan dadi bakul utawa pedagang kepiting .Nganti tekan dinane iki isih akeh wargane sing mnukak usaha adol tinuku kepiting  .  Para bakul m nukoni Kepiting saka warga sing mburu kepiting ing tambak utawa segara. Kepiting  sakwise kumpul akeh sakteruse di dol menyang kutha kutha gedhe kayata Semarang, Surabaya , Solo lan uga tekan Jakarta. Sakliyane iku ana uga bakul sing teka menyang omahe .

 

Miturut Muhdi kepiting ijo utawa sokka  saka Demak utamane desa Kedungkarang rasane paling enak dibanding kepiting ijo saka dhaerah liyane. Saenggo saben wektu pesanan kepiting ijo tansah ndalidir ora ana entekke . Malah kapara kekurangan dagangan amarga asil kepiting ijo wektu iki ora kaya jaman mbiyen . Habitat utawa panggonan urip kepiting ijo saya kurang merga kegusur kena abrasi.

 

“ Kepiting ijo utawa sokka saka tambak Demak rasane paling enak saengg regane radha larang dibanding Kepiting saka luwar Jawa kaya Kalimantan lan Sumatera. Najan wujudhe gedhe Kepiting saka luwar Jawa rasane ana sing kurang “, kandhane Muhdi maneh.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar